พีทีที เทอร์บิน เอ็ม

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68

พีทีที เทอร์บิน เอ็ม


[PTT TERBIN M] น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์คุณภาพสูง ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยไฮโดรเจน (Hydrotreated) ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งมีค่าดัชนีความหนืดที่สูงเป็นพิเศษช่วยปกป้องเครื่องจักรได้ดีทั้งในสภาวะอุณหภูมิต่ำ-สูง อีกทั้งยังมีคุณสมบั

การใช้งาน

 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบเทอร์ไบน์ที่ขับด้วยแก๊สหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์ไบน์ของมิตซูบิชิ

 • สามารถใช้ได้กับเทอร์ไบน์กังหันน้ำทั่วไป

 • ครื่องจักรอื่นๆที่ต้องการลดการเกิดคราบวานิช และต้องการคุณสมบัติการป้องกันสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นดีเยี่ยม

 • ใช้กับระบบไฮดรอลิกควบคุมที่มีแรงดันปานกลาง และปั๊มสูญญากาศที่มีความต้องการใช้น้ำมันแบบอเนกประสงค์ (R&O type)

คุณสมบัติพิเศษ

 • สามารถทนความร้อนและปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างดีเยี่ยม เกิดกากน้ำมันน้อยและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องไบน์

 • ปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

 • มีคุณสมบัติแยกน้ำได้ดี

 • มีดัชนีความหนืดสูงจึงสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง

มาตรฐาน

 • DIN 51524 Part 1

 • DIN 51515 Part 1

 • GEK 32568 E

 • GEK 101941A (FZG/FLS = 8)

 • BS 489 (CIGRE)