พีทีที อะโรเม็กซ์

ความหนืด: N/A

พีทีที อะโรเม็กซ์


[PTT AROMEX] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ และเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้งานเบาถึงปานกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นน้ำมันแบบหยอดทิ้งได้

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน

  • คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

  • มีความสามารถในการละลายสูง

มาตรฐาน

  • -