พีทีที รัฟโฟลว์

ความหนืด: N/A

พีทีที รัฟโฟลว์


[PTT RUBFLO] น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้

APPLICATION

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง อย่างประหยัด

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความสามารถในการละลายสูง จุดวาบไฟสูงและอัตราการระเหยต่ำ

  • ทนความร้อนสูงและการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้ดี

มาตรฐาน

  • -