พีทีที รัฟเฟล็กซ์

ความหนืด: N/A

พีทีที รัฟเฟล็กซ์


[PTT RUBFLEX] น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil)

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อยางต่างๆ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน และสามารถใช้งานเป็นน้ำมันหยอดทิ้งในจุดที่ภาระงานไม่หนักในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

  • ช่วยปรับคุณสมบัติ Plasticity และ Tensile Strength ของยาง ทำให้ยางยืดหยุ่นดี

  • ทนความร้อน และต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

  • เนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีที่ดี

  • จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ

มาตรฐาน

  • -