พีทีที พาราเฟ็กซ์

ความหนืด: N/A

พีทีที พาราเฟ็กซ์


[PTT PARAFEX] น้ำมันพาราฟินิก (Paraffinic Oil) สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้น้ำมันกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil) เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน และสามารถใช้งานเป็นน้ำมันหยอดทิ้งในจุดที่ภาระงานไม่หนักในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อน และต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

  • เนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีที่ดี

  • จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ

  • มีดัชนีความหนืดสูง

มาตรฐาน

  • -