พีทีที นีเดล่า

ความหนืด: ISO VG 10, 22

พีทีที นีเดล่า


[PTT NEEDELA] ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องถักทอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ชนิดพาราฟินิค ผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดสนิม สามารถรวมตัวกับน้ำได้ดีทำให้ล้างออกง่าย และมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดละอองน้ำมัน

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นเครื่องจักทอผ้าทุกชนิด ทั้งที่เป็นเหล็ก และโลหะอื่น

  • ใช้ได้กับเครื่องถักทั้งชนิด Circular Double Knit และ Circular Single Knit

  • สามารถใช้หล่อลื่นกลไกเข็มเครื่องถักไนล่อนได้

คุณสมบัติพิเศษ

  • ลดการสึกหรอ และป้องกันการเกิดสนิมของเครื่องจักรทอผ้า

  • ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

  • ป้องกันคราบสกปรกจับเกาะ ป้องกันผ้าเปรอะเปื้อน

  • สามารถชะล้างคราบน้ำมันออกได้โดยง่าย

  • ลดปริมาณการสูญเสียน้ำมันเนื่องจากการเกิดละอองหรือฝอยน้ำมัน

มาตรฐาน

  • -