ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินค้าและผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถเก๋งเครื่องยนต์เบนซิน

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถปิกอัฟ/MPV/SUV เครื่องยนต์ดีเซล

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์

 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

น้ำมันเกียร์

น้ำมันไฮดรอลิก

 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม

น้ำมันเตาชนิดที่ 1 หรือเตา A หรือ เตา 600

น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1500

บริการต่าง ๆ

การจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และรวดเร็ว
บริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยยึดหลักว่า ลูกค้าจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา นอกจากนั้นในกรณีเร่งด่วน ทางบริษัทฯ ยังมีความยืดหยุ่นในการสับเปลี่ยนจุดส่งน้ำมันกับลูกค้ารายที่สามารถรอได้ เพื่อบริการท่านในกรณีฉุกเฉิน

การตรวจรับน้ำมัน
บริษัทฯ มีการจัดพนักงานเข้าแนะนำขั้นตอนการตรวจรับน้ำมัน ณ สถานที่ของลูกค้า ตลอดจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในกรณีที่เกิดปัญหา

การตรวจสอบรถขนส่ง
บริษัทฯ มีการตรวจสอบรถขนส่งน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ารถขนส่งพร้อมใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย

การตรวจสอบวิเคราะห์น้ำมัน
สถาบันวิจัยฯ พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา ทำการวิจัย วิเคราะห์ และทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ห้องปฏิบัติการ ทางเคมีและกายภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องยนต์ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยได้มาตรฐาน สามารถรายงานผลด้านเคมี และกายภาพ ประสิทธิภาพ การใช้งาน ผลของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงหล่อลื่นและ สารเติมแต่งต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ และผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ