น้ำกลั่น

ความหนืด: N/A

น้ำกลั่น


[BATTERY FLUID] น้ำกลั่นคุณภาพสูง สำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

การใช้งาน

  • N/A

คุณสมบัติพิเศษ

  • N/A

มาตรฐาน

  • น้ำกลั่นคุณภาพสูง สำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)