บริการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  บริการต่างๆ   >  บริการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัทฯ มีบริการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันทั่วประเทศเพื่อส่งตรงถึงโรงงานของท่าน ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ ทันสมัยแลประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับนั้นเต็มปริมาตร

บริษัทฯ มีบริการในส่วนการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 ลิตรโดยรูปแบบของการให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

  1. ลูกค้าเป็นผู้รับน้ำมันเอง (ขายตั๋วน้ำมันเชื้อเพลิง)

  2. บริษัททำการจัดส่งน้ำมันให้

โดยกลุ่มลูกค้าที่สามารถขอรับบริการ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจการเกษตร กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

การให้บริการธุรกิจขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

แบ่งตามประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน รายละเอียดมีดังนี้

  • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูงและ จุดระเบิดเองซึ่งการจุดระเบิด ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน

  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานมาผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซินพี้นฐาน 9 : เอทานอล 1โดยค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด หากนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 สามารถเลือก แก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานมาผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซินพี้นฐาน 9 : เอทานอล 1โดยค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด หากนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 88 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 สามารถเลือก แก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

  • น้ำมันเบนซิน E20 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 ซึ่งมีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวง พลังงาน ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

  • น้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เท่านั้น ซึ่งน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง