ซินเธติค เบรก ฟลูอิด ดอท 4

ความหนืด: N/A

ซินเธติค เบรก ฟลูอิด ดอท 4


[SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4]น้ำมันเบรกสังเคราะห์สมรรถนะสูงพิเศษ เหนือมาตรฐาน DOT 4 ผลิตจากเทคโนโลยี Glycol Ethers มีจุดเดือดสูงถึง 270?C ป้องกันการเดือดของน้ำมันเบรกได้อย่างสิ้นเชิง ทำให้สามารถเบรกได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะรอบจัด และช่วยป้องกันการบวมของยางและการกัดกร่อนในระบบเบรก

การใช้งาน

  • N/A

คุณสมบัติพิเศษ

  • N/A

มาตรฐาน

  • น้ำมันเบรกสังเคราะห์สมรรถนะสูงพิเศษ เหนือมาตรฐาน DOT 4 ผลิตจากจากเทคโนโลยี Glycol Ethers มีจุดเดือดสูงถึง 270 oC ป้องกันการเดือดของน้ำมันเบรกได้อย่างสิ้นเชิง ทำให้สามารถเบรกได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะรอบจัด และช่วยป้องกันการบวมของยางและการกัดกร่อนในระบบเบ