น้ำมันเบนซิน

ความหนืด: N/A

น้ำมันเบนซิน


น้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เท่านั้น ซึ่งน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง

การใช้งาน

  • N/A

คุณสมบัติพิเศษ

  • N/A

มาตรฐาน

  • -