น้ำมันเบนซิน E20

ความหนืด: N/A

น้ำมันเบนซิน E20


น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 ซึ่งมีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวง พลังงาน ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

การใช้งาน

  • N/A

คุณสมบัติพิเศษ

  • N/A

มาตรฐาน

  • -