พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10


[PTT HIKUT SEMI W10] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนใส มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว และงานตัด ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาร

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไปที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

  • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

  • มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

มาตรฐาน

  • -