ตัดกลึงโลหะ

ตัดกลึงโลหะ

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  งานโลหะ   >  ตัดกลึงโลหะ

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 30

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท ดับบลิว 10

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เอ็น 20

ความหนืด: ISO VG 32

พีทีที ไฮคัท เอ็น 10, 11

ความหนืด: ISO VG 10, 22