พีทีที ไล-เพรกส์ กรีส

ความหนืด: N/A

พีทีที ไล-เพรกส์ กรีส


[PTT LI-PLEX GREAE] จาระบีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง PTT Li-Plex Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

การใช้งาน

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทางานหนัก โดยเฉพาะที่ได้รับแรงกดทาให้เกิดความร้อนสูง เช่น ตลับลูกปืนเครื่องบด เครื่องตัด เครื่องรีดโลหะ ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก ตลับลูกปืนปั๊มน้า บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกล ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 160  ํC

คุณสมบัติพิเศษ

  • NLGI 2, 3

  • ทนความร้อนได้สูงเป็นพิเศษ ไม่เกิดการรั่วซึมขณะใช้งาน จึงไม่ต้องอัดจาระบีบ่อย

  • ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ปราศจากสารตะกั่วเจือปน

  • ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

  • ทาให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบารุงรักษา

มาตรฐาน

  • ราคาขายปลีก: 805 บาท (5 กก. เฉพาะ NLGI 3)313 บาท (2 กก. NLGI 2)335 บาท (2 กก. NLGI 3)75 บาท (0.5 กก. NLGI 2)90 บาท (0.5 กก. NLGI 3)