พีทีที โมลี่ เพล็กส์ กรีส

ความหนืด: N/A

พีทีที โมลี่ เพล็กส์ กรีส


[PTT MOLY-PLEX GREASE] จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล๊กซ์ และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง มีส่วนผสมของ Molybdenum Disulfide (MoS2) ช่วยลดแรงเสียดทานของผิวโลหะ ทาให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การใช้งาน

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ทื่ทำงานภายใต้สภาวะที่รับแรงกดสูง และทำให้เกิดความร้อนสูง เช่น ตลับ ลูกปืนบู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

  • เหมาะสาหรับหล่อลื่นแบริ่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่รับแรงกระแทก และงานหนัก

  • สามารถใช้หล่อลื่นในเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ในสภาพการใช้งานที่มีฝุ่น และความชื้นสูง

คุณสมบัติพิเศษ

  • NLGI 2

  • มีคุณสมบัติในการรับแรงกด ทนความร้อนได้สูง ไม่เกิดการรั่วซึมขณะใช้งาน จึงไม่ต้องอัดจาระบีบ่อย

  • ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน การกัดกร่อน และการเกิดสนิมได้ดี

  • ช่วยป้องกันฝุ่นผงไม่ให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

  • ทนต่อการชะล้างของน้ำได้ดี ช่วยทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา

  • ทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา

มาตรฐาน

  • -