พีทีที แชสสีส กรีส

ความหนืด: N/A

พีทีที แชสสีส กรีส


[PTT CHASSIS GREASE ] จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่างล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทาให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น PTT CHASSIS GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบัน

การใช้งาน

  • ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เกิดความร้อนต่ำ

  • ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์

  • อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70  ํC

คุณสมบัติพิเศษ

  • NLGI 2, 3

  • มีความคงสภาพ ทนความชื้นสูง ป้องกันน้าได้เป็นอย่างดี

  • มีคุณสมบัติการยึดเกาะติดได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น

  • ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

มาตรฐาน

  • ราคาขายปลีก: 205 บาท (2 กก.)55 บาท (0.5 กก.)