พีทีที คัพ กรีส

ความหนืด: N/A

พีทีที คัพ กรีส


[PTT CUP GREASE] จาระบีสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากสบู่แคลเซียม และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม PTT Cup Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

การใช้งาน

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีโอกาสสัมผัสน้ำ หรือความชื้น เช่น เครื่องจักการเกษตร ปั๊มน้าบรรทุก

  • อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70  ํC

คุณสมบัติพิเศษ

  • NLGI  3

  • มีคุณสมบัติทนน้าได้ดีมาก

  • ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

  • หล่อลื่นชิ้นส่วนส่วนเครื่องจักรกลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบารุงรักษา

มาตรฐาน

  • -