จัดอบรมนอกสถานที่ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของปตทและไส้กรองของ PTT Fit Auto แก่ลูกค้าบมจดูโฮมเพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจส่วน Hypermart ตลอดเดือนพฤษภาคม 2561 ณ สาขาบางนา-ตราด สาขาโคราชและสาขาอุบลราชธานี

จัดอบรมนอกสถานที่ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของปตทและไส้กรองของ PTT Fit Auto แก่ลูกค้าบมจดูโฮมเพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจส่วน Hypermart ตลอดเดือนพฤษภาคม 2561 ณ สาขาบางนา-ตราด สาขาโคราชและสาขาอุบลราชธานี

 

 

          ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ร่วมกับฝ่ายเทคนิคหล่อลื่นของปตทโดยคุณวันเฉลิม ศรีระชาติและฝ่ายขาย PTT Fit Auto โดยคุณอิทธิพร พิริยะนิติและคุณพิษณุ บัวลออได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่กลุ่มบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) การอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้พนักงานขายของกลุ่มดูโฮมเข้าใจเทคนิคการขายและสามารถช่วยผลักดันยอดขายภายใต้แบรนด์ของปตททั้งธุรกิจน้ำมันและ Non-Oil ของปตท อันได้แก่ ไส้กรองสำหรับรถเล็กและรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์

แกลเลอรี่