งานซ่อมแซมถังน้ำมันเครื่องขนาดใหญ่สำหรับโรงงานไฟฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562

งานซ่อมแซมถังน้ำมันเครื่องขนาดใหญ่สำหรับโรงงานไฟฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562

 

 

 

 

    บริษัทฯนำทีมวิศวกรและผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมผิวถังน้ำมันเครื่องและทาสีใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าบางกอกกรีนพาวเวอร์ถึงแม้ว่าหน้างานมีความลำบากมากเพียงใดแต่ทีมงานก็ตั้งใจและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้าก่อนที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกวาระ

GALLERY