ขยายธุรกิจขนส่งกลุ่ม Fleet ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมงานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ขยายธุรกิจขนส่งกลุ่ม Fleet ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมงานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยรับมอบ Fleet รถน้ำมันใหม่จากอีซูซุที่สำนักงานบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด ณ ศุนย์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงการบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังโรงงานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

GALLERY