กรองอากาศ 01

ความหนืด : 01

กรองอากาศ 01


[PERFORMA EURO SYN] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด ผสมผสานเทคโนโลยี HFS และ DI-SYN Protect ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่ง และ SUVs ยุโรป เทคโนโลยีล่าสุด (Euro V) เช่น เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI) และ เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้ง DPF

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่ง และ SUVs ยุโรป เทคโนโลยีล่าสุด (Euro V) เช่น เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI) และ เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้ง DPF

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

  • ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีระบบ Start-Stop การสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้ง

  • สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติพิเศษ

  • HFS Technology และ DI-SYN Protect เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์เหนือระดับ

  • เพิ่มอัตราเร่งแซง พร้อมการประหยัดเชื้อเพลิง

  • รักษาความสะอาด และป้องกันการเกิดโคลนดีเยี่ยม

  • ไม่ทำให้ DPF อุดตัน และปลอดภัยต่ออุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกชนิด

  •  ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายสูงสุด

มาตรฐาน

  • -